ឥតគិតថ្លៃកជញ្ជូនដើ Printhead ឆបគ្នាសម្រាប់បងប្រុស DCP J១០០ J១០៥ J២០០ នបោះពុម្ពក្បាល/បោះពុម្ពក្បាល

i22301

ផលិតផលថ្មី

៛141 076.60

ស្លាក: បោះពុម្ពក្បាល, បោះពុម្ពក្បាល, បងប្រុស printhead, មានតំលៃថោកបោះពុម្ពក្បាល, គុណភាពខ្ពបោះពុម្ពក្បាល, ប្រទេសចិនបងប្រុសផ្គត់ផ្គង់ printhead.

សូមចំណាំ៖អរគុណអ្នកសម្រាប់របស់អ្នកទស្សនា។ ខ្ញុំត្រូវការដើម្បីជូនដំណឹងអ្នកមួយចំនួនចំណុច៖១)ប្រសិនបើអ្នកបញ្ជាទិញដែលតម្លៃគឺច្រើនជាង ១០០ ដុល្លា,ជាទៀងទាត់,យើងនឹងផ្ញើវាដោយ DHL/FEDEX/ទេសចិន។ ២)ប្រសិនបើអ្នកបានមកពីប្រេស៊ីល,អេក្វាឌ័រ,ឈីលី,សូមចាកចេញរបស់ន្ថែមលើមតិយោបល់។ ៣)ពេលខ្លះកញ្ចប់នេះនឹងត្រូវបានរារាំងដោយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រទេ,ដូច្នេះសូមប្រកាសរស្រេច។ អរគុណអ្នកសម្រាប់របស់អ្នកទស្សនានិងមានថ្ងៃល្អ។

ថ្មីបោះពុម្ពក្បាល

ឥតគិតថ្លៃកជញ្ជូនដើ Printhead ឆបគ្នាសម្រាប់បងប្រុស DCP J១០០ J១០៥ J២០០ នបោះពុម្ពក្បាល/បោះពុម្ពក្បាល

ដើម

កញ្ចប់៖១ កុំព្យូទ័ររួមបញ្ចូល

យើងលក់ទាំងអស់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ CANON សម្រាប់ HP សម្រាប់បងប្រុសម្រាប់ការបោះពុម្ព EPSON ក្បាល,ប្រហែលជាអ្នកនឹងត្រូវការផ្សេងទៀតម៉ូដែលបោះពុម្ពក្បាល,សូមចូលដំណើរការដូចខាងក្រោមតំណម៉ូដែលឆបគ្នាស្ថានភាពសម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៣៤ សជុល/ថ្មីសម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៣៥ សជុល/ថ្មីសម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៣៧ សជុល/ថ្មី

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៣៨

តុ/ថ្មីសម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៣៩ សជុល/ថ្មីសម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៤០ សជុល/ថ្មីសម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៤១ សជុល/ថ្មី

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៤២ សជុល/ថ្មី

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៤៣ សជុល/ថ្មី

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៤៤ សជុល/ថ្មី

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៤៥ សជុល/ថ្មី

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៤៦ សជុល/ថ្មី

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៤៧ សម្រាប់ជួសជុ

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៤៩ សជុល/ថ្មី

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៥០ សជុល

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៥២ សជុល

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៥៣ សជុល

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៥៤ សជុល/ថ្មី

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៥៥ សជុល

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៥៦ DS៧០០,DS៨១០ សជុល

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៥៧ សជុល

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៥៨ សជុល

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៥៩ សជុល/ថ្មី

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៦០

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៦១ សជុល/ថ្មី

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៦២ សជុល

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៦៣ សជុល

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៦៤ សជុល/ថ្មី

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៦៥ សជុល

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៦៦ សជុល

សម្រាប់ Canon បោះពុម្ពក្បាល QY៦-០០៦៧ សជុល/ថ្មី

  • លេខម៉ូដែល: J១០០
  • ប្រភេទ: ផ្សេងទៀត
  • ឈ្មោះយីហោ: FGHGF
  • កញ្ចប់ទម្ងន់: 0.3kg (0.66lb.)
  • ទំហំកញ្ចប់: 18cm x 16cm x 12cm (7.09in x 6.30in x 4.72in)
  • អង្គភាពប្រភេទ: ដុំ

ទាក់ទងផលិតផល

តើ.